Archive for Tháng Một 24, 2017

Chúc Tết

Posted: Tháng Một 24, 2017 in Tư liệu tham khảo
venguon

Venguon’blog Kính chúc quý vị VS, HLV, quý Đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo và gia đình trên toàn Thế giới, năm mới An khang – Hạnh phúc và Thịnh vượng.

Advertisements