Archive for Tháng Một 14, 2017

 

Đã Bảy Xuân qua, vắng bóng Thầy,

   Xuân về cùng nỗi nhớ khôn khuây…

      Hương thơ… xướng họa – xưa tươi thắm,

  Chỉnh Sử: Ân tình, há nhạt phai?

  Lệnh “Trấn môn quyền”, Thầy phó thác,

                Thuận “thành Ẩn sĩ” đến Xuân nay.

  Tinh anh Thầy hẳn hằng phù trợ,

  Mỗi độ Xuân sang… mỗi nhớ Thầy!

                                                Tháng chạp, Bính Thân

                                            7-01-1017

                                                Võ sĩ QUỲNH KỲ

nho-vo-su-truong-le-sang-1

Advertisements